Vitajte na našom webe.

Priemyselná kontrola

V priemyselnej výrobe sa používa niekoľko typov riadiacich systémov, vrátane systémov kontroly a zberu údajov (SCADA), distribuovaných systémov riadenia (DCS) a ďalších menších konfigurácií riadiacich systémov, ako sú programovateľné logické automaty (PLC), ktoré sa často vyskytujú v priemyselných odvetviach. a kritické infraštruktúry.

ICS sa zvyčajne používajú v priemyselných odvetviach ako elektrický, vodný, ropný, plynárenský a dátový priemysel. Na základe dát prijatých zo vzdialených staníc možno automatizované alebo operátorom riadené dozorné príkazy posielať do ovládacích zariadení vzdialených staníc, ktoré sa často označujú ako poľné zariadenia. Poľné zariadenia riadia miestne operácie, ako sú otváranie a zatváranie ventilov a prerušovačov, zhromažďovanie údajov zo senzorických systémov a monitorovanie miestneho prostredia na výskyt poplachových stavov.